Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

natalja
4662 10d0 500
Reposted frommephedron mephedron viaczekoladowysen czekoladowysen
natalja
0452 1a3c
Reposted fromMeely Meely viaRavyna Ravyna

May 01 2015

natalja
2994 f7b9 500
Reposted frompastelina pastelina viapsychoo psychoo

April 02 2015

April 01 2015

natalja
7402 091f
Reposted fromsz4kal sz4kal
natalja

February 10 2015

natalja
7793 0f7b
Reposted fromtron tron viablysk blysk
8986 e516 500
Reposted fromerial erial viaarrependimento arrependimento
natalja
4807 a78a
— Marcin Świetlicki - „Tak, kawiarniany dekadentyzm”
3024 868c
Reposted fromtron tron viajalokim0 jalokim0
natalja
1854 347f 500
Reposted fromnozu nozu viahairinmy hairinmy

October 24 2014

natalja
2391 b60a 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

October 21 2014

natalja
8775 c708
Reposted fromsiostry siostry vianotforgetme notforgetme
natalja
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viapsychoo psychoo

August 19 2014

natalja
Wtedy coś we mnie wstąpiło. Coś we mnie urosło jak balon - i pękło. Wiesz, kiedy się żyje naprawdę? Kiedy coś w tobie urośnie jak balon - i pęknie. Czujesz tylko ciepło w okolicach serca. Budzisz się z tym ciepłem i zasypiasz.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
natalja
8650 c87c
kitty potter
Reposted fromkaiee kaiee

August 15 2014

natalja
8593 841f
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaundonee undonee
natalja
Reposted fromidzsobie idzsobie viaRavyna Ravyna
natalja
4642 4355
Reposted fromLovelyMolly LovelyMolly viaakisame akisame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl